Integritetspolicy

Dressbakerys Integritetspolicy

Din trygghet och integritet är väldigt viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig:

Dressbakery HB (969727-2541), ”Dressbakery”, (Tamburinvägen 11, 435 44 Mölnlycke) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Dressbakery. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att Dressbakerys behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlas in om dig som kund och varför?

I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund hos Dressbakery.

1) För att kunna hantera beställningar/köp:

Personuppgifter behandlas för att:

 • Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans).
 • Hantera betalningar.
 • Adresskontroll mot externa källor, t.ex. Hitta.se.
 • Hantera retur, reklamation- och garantiärenden.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Betalinformation (t ex transaktionsreferens, transaktionstidpunkt.).
 • Orderinformation, t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal

2) För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Personuppgifter behandlas för att skicka direktmarknadsföring via e-post/nyhetsmail, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation t.ex genom att utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event till: alla kunder, ett visst kundsegment, eller en enskild kund.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).

Laglig grund: Berättigat intresse, samtycke. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster.

3) För att kunna genomföra och hantera deltagande i event

Personuppgifter behandlas för att kommunicera med deltagare innan och efter ett event (t ex bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att genomföra och hantera event.

4) För att kunna hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier).
 • Utreda klagomål- och supportärenden.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.

5) För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser

T.ex. avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system.

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t.ex. vara krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ. .

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
 • Betalningsinformation

Laglig grund: Berättigat intresse. .

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in ​​de uppgifter som visas i kommentarformuläret, och även besökarens IP-adress och webbläsaragentens sträng för att hjälpa till att upptäcka skräppost.
En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du har registrerat dig där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/.
När din kommentar har godkänts kommer din Gavatar att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till websidan, bör du undvika att ladda upp bilder med inbäddad platsinformation (EXIF GPS) ingår. Besökare på webbplatsen kan ladda ner och extrahera all platsinformation från bilder på webbplatsen.

Cookies

Personuppgifter kan samlas in när du använder Dressbakery.se och då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på Dressbakery.se där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Detta kan vara användning av t. ex. cookies.

Vad är en cookie?
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en textfil under en längre tid, men har ett utgångsdatum. Denna cookie syftar till att exempelvis tala om för dig vad som är nytt sedan senaste besöket. Den andra typen av cookie är en så kallad sessionscookie, som saknar utgångsdatum. Textfilen sparas temporärt så länge som du är inne och surfar på en sida, och hjälper exempelvis till med att hålla reda på vilket språk som du vill använda dig av. Så snart som webbläsaren stängs ner raderas också textfilen.

Varför använder vi oss av cookies?
På Dressbakery.se använder vi cookies för att exempelvis hålla reda på vilka varor som du har lagt i din varukorg. Vi använder även cookies för att få fram webbstatistik. Denna statistik behöver vi för att vidareutveckla Dressbakery.se. Informationen är inte tillgänglig för andra parter än Dressbakery HB. För att kunna använda Dressbakery.se fullt ut måste du acceptera cookies, och det gör du genom din webbläsares inställningar. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att Dressbakery.se inte kommer att fungera som avsett.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du själv välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto på en av våra webbplatser och loggar in på den webbplatsen kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddat innehåll från andra webplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp från YouTube eller Vimeo, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Delning och överföring av personuppgifter:

Personuppgifter kan också komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som Dressbakery samarbetar med t.ex. när det gäller, distribution och transporter, betallösningar och IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med Dressbakerys partners ska uppgifterna behandlas enligt Dressbakerys instruktioner och för Dressbakerys räkning, samt endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Dressbakery har samlat in informationen. Utöver detta kan Dressbakery enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (t ex polisen och skatteverket). Dessutom kan Dressbakery lämna ut personuppgifter till företag som erbjuder betalningslösningar (t ex betaltjänstleverantörer och banker) och företag som ombesörjer allmänna varutransporter (t ex logistikföretag och speditörer). I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner. 

Dressbakery säljer aldrig vidare dina uppgifter till 3:e part.

Lagring av personuppgifter:

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för. I marknadsföringssyfte används inte information om köptransaktioner som är äldre än 1 år. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Om du lämnar en kommentar behålls kommentaren och dess metadata på obestämd tid. Detta är så att vi kan identifiera och godkänna alla uppföljningskommentarer automatiskt istället för att ställa dem i en modereringskö.

För användare som registrerar sig på vår webbplats lagrar vi också den personliga informationen de tillhandahåller i sin användarprofil. Alla användare kan när som helst se, redigera eller radera sin personliga information (förutom att de inte kan ändra sitt användarnamn). Webbplatsadministratörer kan också se och redigera den informationen.

Dina rättigheter och val:

Rätt till tillgång:
Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k. registerutdrag (ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in). Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rätt till rättelse:
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:
Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för Dressbakery som väger tyngre.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av (t.ex. bokföringslagen) eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning:
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:

Berättigat intresse:
Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål):
Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. Om du väljer att tacka nej till att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, kan du inte längre få våra nyhetsmail och du kommer inte att få några personliga inbjudningar, erbjudanden, rabatter eller andra förmåner. Vill du bara säga upp prenumerationen på nyhetsmail, kan du enkelt klicka på länken ”unsubscribe” som finns längst ner på alla nyhetsmail. Du är alltid välkommen att kontakta Dressbakery för att få hjälp att avsluta nyhetsmailsprenumerationen.

Rätt till dataportabilitet:
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Klagomål:
Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Kontaktuppgifter:

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på: Dressbakery HB, Tamburinvägen 11, 435 44 Mölnlycke. 
E-postadress: info@dressbakery.se Telefonnummer: 073-673 82 82

Ändringar i policyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida. Vid betydande ändringar (t ex av ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter) kommer du att få information om detta via e-post eller på dressbakery.se. Senast uppdaterad 2020-10-07